Oblast delovanja

Econom Cop d.o.o. čini tim stručnjaka iz oblasti izvođenja građevinskih i monterskih radova u telekomunikacionom sektoru i sektoru elektro, vodovodnih i gasnih instalacija, kao i održavanja istih koji se uspešno bave ovim poslovima već preko 40 godina.

Od momenta osnivanja do danas, razvili smo se u tim stručnjaka za razne vrste zemljanih iskopa, postavljanja instalacija, izgradnje pratećih objekta, izrade potrebne prateće tehničke dokumentacije, kao i izradom projektne dokumentacije.

Naš primarni obim delovanja su zemljani i betonski radovi kao i monterski radovi pri izgradnji objekata u oblasti telekomunikacija, elektroinstalacija, mreža CATV (kablovske televizije), vodovodnih mreža, mreža za navodnjavanje, gasnih mreža, objekata niskogradnje, objekata visokogradnje.

Vršimo montažu elektro, telefonske i CATV instalacije u novim i postojećim zgradama i objektima.

Bavimo se izradom prateće tehničke kao i projektne dokumentacije za građevinske objekte niskogradnje i visokogradnje.

telefonske mreže izgradnja telefonske mreže izgradnja zemljani iskop mehanizacija zemljani iskop mehanizacija

Naša stručnost i iskustvo je najevidentnije u izgradnji i montaži:

 • Pristupnih mreža za fiksnu telefoniju
 • Optičkih mreža kao i međunarodnih optičkih magistrala
 • Montaži centrala uz montažu kablova
 • TF privoda i fiksnih telefonskih mreža za stambeno-poslovne-javne objekte
 • Optičkih i TF privoda za sisteme mobilne telefonije
 • Izgradnji gasnih mreža
 • Izgradnji vodovodnih mreža i sistema za navodnjavanje
 • Elektro-montažerskih radova
 • Izgradnji pratećih građevinskih objekata
 • Izgradnji objekata niskogradnje (zemljani i betonski radovi)
 • Izgradnji objekata visokogradnje (zemljani i betonski radovi)
 • Rušenje postojećih objekata
 • Izrade tehničke dokumentacije
 • Izrada projektne dokumentacije

Za sve što radimo, obezbeđujemo adekvatnu dokumentaciju, dozvole i sve drugo što posao iziskuje kako bi bio u roku i kvalitetno urađen.

Mi smo zainteresovani za saradnju, spremni za razgovor, mogućnosti i dogovore oko budućih poslova, a u tom pogledu se prilagođavamo uslovima poslovanja.

Pozivamo Vas da nam se obratite i uverite se u naše znanje i dugogodišnje iskustvo, kao i da nam se javite ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, aktuelna ponuda ili savet u procesu donošenja odluka.

Stojimo Vam na raspolaganju i pogledajte neke od naših referenci kako bi se uverili u našu stručnost.

montaža telefonskih mreža montaža telefonskih mreža sistemi navodnjavanje kanalizacija sistemi navodnjavanje kanalizacija

Mehanizacija i tim

Mašine, oprema i neki od tehničkih elemenata sa kojima raspolažemo:

 • Rovokopači sa lancem – DITCH WITCH, 2 komada;
 • Mini bager NEUSSON (rovokopač);
 • Kamioni – DAF AE 10C (teretni kiper) i KIA (teretno motorno vozilo);
 • Vučna platforma za mašine;
 • Mašina za sečenje asfalta i betona – GOELZ FS 170;
 • Mašina za podbušivanje – koristimo rakete za podbušivanje prečnika 40, 110, 130mm ili više, po potrebi;
 • Vibro nabijač – WAKER (2 komada);
 • Građevinski kompresor – ATLAS COPCO, tip XAS 66;
 • Muljna pumpa – TOMOS, tip SP 250/2.5;
 • Oprema za razupiranje – koristimo ’Blažuj’ oplate i fosne;
 • Saobraćajna signalizacija – koristimo daske za signalizaciju i saobraćajne znake, ali i ostale elemente, po potrebi.

Takođe, u našem timu imamo stalno i honorarno zaposlenih:

 • 2 montera,
 • 2 rukovaoca građevinskih mašina,
 • 1 mašinskog inženjera,
 • 1 građevinskog inženjera i
 • mogućnost angažovanja velikog broja radnika sa iskustvom za potrebe izvođenja fizičkih radova (ukoliko je to potrebno i ako posao to nalaže).

Reference

Neki od izvedenih projekata u našoj dugoj istoriji izvođenja radova:

 • Kompletna distributivna i razvodna TT mesna mreža opštine Subotice
 • Proširenje i obnova distributivne i razvodne TT mesne mreže i kanalizacije opštine Subotica
 • Kompletna distributivna i razvodna TT mesna mreža Kanjiža
 • Mesna TT mreža naselja Bački Vinogradit
 • Optički kabl Zrenjanin - Srpska Crnja - državna granica sa Rumunijom
 • Optički kabl Subotica - Horgoš - državna granica sa Mađarskom
 • Izgradnja međumesnih optičkih pravaca Dobrinci – Kraljevci i Stara Pazova – Mala Bosna
 • Izgradnja TK priključka za poslovno-komercijalni objekat autobuska stanica Kanjiža
 • Izgradnja raznih privodnih optičkih priključaka za RBS
 • Razni TT privodi za stambene, poslovne objekte kao i bazne stanice za mobilnu telefoniju na teritoriji Subotice i Vojvodine
 • Izgradnja parka, malog trga sa fontanom i manifestacionog trga u Bačkoj Topoli
 • Kao i mnogi drugi objekti
građevinski radovi niskogradnja
telekomunikacije niskogradnja visokogradnja